Regulament concurs "WIN A MICHAEL KORS BAG & A KWIN SURPISE BOX"

REGULAMENTUL OFICIAL

          Al concursului WIN A MICHAEL KORS BAG & A KWIN SURPISE BOX

 

Prezentul Regulament (denumit in continuare ”Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare ale concursului initiat de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul concursului „ WIN A MICHAEL KORS BAG & A KWIN SURPISE BOX” (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este compania KOREAN SYNERGY S.R.L, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J31/561/2017, avand CUI RO37896008, cu sediul in Salaj, oras Zalau, Bulevardul Mihai Viteazul, nr.61, reprezentata prin Stanca Lia Patricia, in calitate de Administrator, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Prin simpla participare la Concurs, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si este afisat pe site-ul oficial Kwin Beauty (kwinbeauty.ro)

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea Concursului, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare dupa comunicarea publică a acestora.

 

SECTIUNEA 2 - LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1. Campania este organizata si se va desfasura atat online cat local/fizic, fiind luate in calcul si comenzile efectuate in locatia fizică din Municipiul Zalau.

 

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul va fi organizat in perioada 1 martie 2023, ora 00:01 – 31 martie 2023, ora 23:59. Dupa incetarea Concursului indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.

 

SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Conditii de eligibilitate.

La concurs poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani pana la data inscrierii in vederea participarii la concurs.

Pentru a participa la concurs si pentru a putea castiga premiul acordat de catre Organizator, Participantii trebuie sa urmeze intocmai pasii urmatorii:

 

 - să achizitioneze de pe site-ul kwinbeauty.ro sau fizic de la sediul Korean Synergy, produse in valoare de minim 280 Lei;

- să completeze datele de contact (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, localitatea de resedinta) si să semneze GDPR;

- să pastreze bonul fiscal/factura pentru validarea castigatorului.

4.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință,  etc.) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiului.

4.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Concursului.

4.4. Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile in prezentul Regulament oficial, angajatii si colaboratorii Organizatorului.

 

SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE TOMBOLEI

5.1. Premiul Concursului este: O geanta originala Michael Kors, modelul Ruby Small Saffiano Leather Satchel, achizitionata de pe website-ul oficial al brandului Michael Kors (michaelkors.eu) si un Surprise Box, ce consta in cateva produse ale brandului nostru Kwin Beauty.

5.2. Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate mentionate la sectiunea 4 sunt automat inscrise in Concurs pentru castigarea premiului oferit.

La finalul perioadei inscrierilor, toti participantii, care respecta conditiile de la sectiunea 4, vor fi enumerati intr-un tabel ce va fi incarcat intr-o platforma online securizata de extragere de unde se va alege, in mod aleatoriu, marele castigator. Pe langa castigator se va alege si 1 (o) rezerva.

5.3. Extragerea castigatorului Concursului se va face in data de 04.04.2023.

5.4. Castigatorul va fi contactat telefonic imediat dupa extragere, in maximum 24 de ore. Prin participarea la Concurs, Participantul desemnat Castigator isi exprima acordul de a fi contactat telefonic in vederea validarii. Daca castigatorul este validat, acesta va fi anuntat public in data de 04.04.2023.

In cazul in care un castigator nu este validat, premiul acestuia va fi acordat rezervei extrase.

Premiul va intra in posesia castigatorului prin grija Organizatorului, de comun acord cu castigatorul, in maxim 10 de zile calendaristice prin contact de e-mail.

Castigatorul este obligat sa prezinte reprezentantului pentru validare bonul fiscal/factura.

5.5. Premiul nerevendicat în termen de 10 de zile de la data anunțării câștigătorului sau care nu a putut fi transmis câștigătorului din motive independente de KOREAN SYNERGY S.R.L. se consideră nealocat.

5.6. Premiul oferit in Concurs nu poate fi inlocuit cu alte bunuri ori servicii.

 

 5.7. Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acest Concurs.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiul oferit de catre Organizator este oferit „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.8. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantiul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

5.9. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

  1. a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
  2. b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului dar si plata de daune interese;

 

SECTIUNEA 6 - RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiului catre castigator.

6.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. a) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de identificare si/sau contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.
  2. b) Defectiuni tehnice ale furnizorilor de servicii de telefonie mobila/fixa si/sau Internet;
  3. c) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului).
  4. d) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 

 

SECTIUNEA 7 - LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Zalau.

 

SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI

8.1. Concursul va putea fi suspendat ori poate inceta inainte de data stabilita in art.3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. In scopul organizarii acestui Concurs, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorului, atribuirea premiului, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), KOREAN SYNERGY prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiti in cele ce urmeaza ”Persoane vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2. Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct.9.1 sunt: numele si prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, e-mail. Numele si prenumele vor fi colectate in scopul participarii la Concurs. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Concurs sau al castigarii premiului.

9.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentului Concurs.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Concursului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa: office@kwinbeauty.ro

9.6. La nivelul KOREAN SYNERGY s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa: office@kwinbeauty.ro

9.7. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre KOREAN SYNERGY, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

 

SECTIUNEA 10 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 10.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

10.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau intarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.


Administrator

Stanca Lia Patricia